พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: ถนนทางหลวงชนบท ถนนทางหลวง อุบัติเหตุ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน กลุ่มชุดข้อมูล: ทางถนน (Road) รูปแบบ: XLSX CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).