พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX แท็ค: ท่าอากาศยาน สถิติคมนาคม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).