พบ 3 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางถนน (Road) รูปแบบ: CSV แท็ค: สถิติคมนาคม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).