พบ 5 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางราง (Rail) รูปแบบ: CSV แท็ค: สถิติคมนาคม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).