ไม่พบชุดข้อมูล

องค์กร: mot-ict สัญญาอนุญาต: DGA Open Government License กลุ่มชุดข้อมูล: road แท็ค: ถนนทางหลวง ถนนทางหลวงชนบท

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).