ไม่พบชุดข้อมูล

องค์กร: mot-ict กลุ่มชุดข้อมูล: road รูปแบบ: XLS แท็ค: ผู้ประกอบการขนส่ง ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง จำนวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).