ไม่พบชุดข้อมูล

องค์กร: mot-ict รูปแบบ: XLS กลุ่มชุดข้อมูล: road แท็ค: จำนวนผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่ง สถิติคมนาคม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).