ไม่พบชุดข้อมูล

องค์กร: mot-ict สัญญาอนุญาต: DGA Open Government License รูปแบบ: CSV ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: ถนนทางหลวงชนบท

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).