พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมการขนส่งทางบก กลุ่มชุดข้อมูล: ทางถนน (Road) รูปแบบ: XLSX แท็ค: สารภายในจังหวัด รถหมวด

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).