พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กลุ่มชุดข้อมูล: ทางอากาศ (Air) รูปแบบ: XLSX แท็ค: ผู้โดยสารทางอากาศ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).