พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ กลุ่มชุดข้อมูล: โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางน้ำ (Water) แท็ค: COVID-19 การเดินทาง เชื้อไวรัส

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).