พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ กลุ่มชุดข้อมูล: รายงานสถิติ (Statistics report) แท็ค: จำนวนผู้โดยสาร ปริมาณการเดินทาง การวิเคราะห์ข้อมูล ขนส่งสาธารณะ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).