พบ 6 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: DGA Open Government License รูปแบบ: CSV XLS แท็ค: สถิติคมนาคม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).