พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: DGA Open Government License รูปแบบ: CSV ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: สถิติคมนาคม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).