พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX CSV กลุ่มชุดข้อมูล: ทางน้ำ (Water) แท็ค: โครงสร้างพื้นฐาน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).