พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: สถิติคมนาคม Black spots ขนส่งสาธารณะ จำนวนผู้โดยสาร หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่มชุดข้อมูล: รายงานสถิติ (Statistics report) รูปแบบ: PDF

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).