พบ 14 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX CSV กลุ่มชุดข้อมูล: ทางถนน (Road)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).