พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: CSV XLS กลุ่มชุดข้อมูล: ทางอากาศ (Air) แท็ค: อุบัติเหตุ สถิติคมนาคม ทางอากาศ จำนวนอุบัติเหตุ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).