ไม่พบชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: อุบัติเหตุ ทางอากาศ อุบัติเหตุทางอากาศ สถิติคมนาคม จำนวนอุบัติเหตุ รูปแบบ: XLS กลุ่มชุดข้อมูล: air สัญญาอนุญาต: License not specified องค์กร: sar-mot

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).