พบ 2 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: อากาศยาน

กรองผลลัพธ์
  • จำนวนอากาศยานจดทะเบียน 17 recent views

    ข้อมูลอากาศยานเพื่อการพาณิชย์ที่จดทะเบียน
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11 พฤศจิกายน 2565
  • จำนวนใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ 2 recent views

    จำนวนใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเดินอากาศ จำแนกตามประเภทใบอนุญาต อาทิ ใบอนุญาตศิษย์การบิน (SPL) ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก (ATPL) ใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 กันยายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).