พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: สถิติคมนาคม การขนส่งสินค้า ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).